Automatiseren; appeltje Y-tje?

Hendri van Norden, Partner Lexxyn Groep

Er is binnen de advocatuur genoeg ruimte voor generatie Y; de advocaten van de toekomst. Om bestaansrecht te garanderen is gezonde nieuwe aanwas met een andere kijk noodzakelijk, alleen hoe word je deze aanstaande juridische expert? Hoe garandeer je hoogstaande kennis, bied je de presteerdruk het hoofd en welke rol speelt ICT hierbij? Zeker met de techniek van nu is – zo wordt ons geschetst – alles binnen handbereik. Wil je het maximale bereiken? Neem automatiseren dan serieus. Zorg voor bewustwording, tijd en geld en breng zo de technologische mogelijkheden van nu doelmatig in de praktijk.

Wat is automatiseren?

We dromen, werken en leven onbegrensd. ICT en innovatie bieden kansen om het onmogelijke waar te maken, maar ook om je te faciliteren om je werk beter, sneller en met meer gemak uit te voeren. Wat je ook wilt bereiken, het is van belang je bewust te zijn van de reis die je dient af te leggen en je hulpmiddelen daarbij. Kantoorautomatisering is een prima tool om je werk te stroomlijnen en effectiever te laten verlopen. Mits je je van iedere ontwikkeling bewust bent en blijft én tijd en geld beschikbaar stelt.

Automatisering is voor iedereen anders. Zo verstaat de een onder slim automatiseren het werken in een Office365 omgeving. Hierbij kun je voor nog geen twee tientjes per maand je uren bijhouden in Excel, mailen met Outlook en je documenten beheren in Word. Voor weer een ander is automatisering het optimaliseren van werkprocessen of om zelfs alles wat je handmatig doet, te laten uitvoeren door de computer. En dan hebben we het nog niet eens over robotisering. Kortom, je kunt automatiseren heel breed trekken en er de meest indrukwekkende termen voor gebruiken, maar voor mij blijft automatiseren vooral faciliteren. En hoe je gefaciliteerd wenst te worden is afhankelijk van je wensen, maar uiteraard ook van je tijd en budget. ‘We want it all’, ok, maar is dat nodig? Op die vraag is op één manier antwoord te geven: te werk gaan met gezond verstand. En één geluk, dat heeft de nieuwe generatie advocaten.

Bewustwording

Dan is het nu zaak om dit gezonde verstand in te zetten bij de drie eerdergenoemde elementen voor effectief automatiseren: bewustwording, tijd en geld. Onder bewustwording versta ik de erkenning van de mogelijkheden en bedreigingen van ICT en het inzicht in de toepasbaarheid daarvan. Deze bewustwording krijg je door open te staan voor technologische ontwikkelingen en op je eigen niveau up to date te blijven.

Laat je periodiek binnen je kantoor of door een ICT-adviseur informeren over de voor jou relevante kansen. Een andere mogelijkheid is, intern of extern, met enige regelmaat te sparren over ICT en innovatie. Zelf probeer ik bij kantoren bewustwording te creëren met eenvoudige voorbeelden die tot ieders verbeelding spreken. Hierbij laat ik zien wat de ‘gewone mens’ onder informatiebeveiliging verstaat in vergelijking met de zienswijze van een ICT-specialist. Met een paar simpele tips en toepassingen behaal je al quick wins. Denk aan de two-step verification en two-factor authentication; twee eenvoudige manieren om de boel te beveiligen. Maar zoals voor alles geldt ook hierbij: je moet het maar weten.

Tijd

Wanneer je in grote lijnen weet wat er mogelijk is en met welke consequenties, is het moment aangekomen om ICT op een goede manier uit te stippelen, in te regelen en te adopteren. Alleen kost dat tijd. Als het goed is ben je je hiervan in fase 1 al bewust gemaakt. Iets implementeren en het daarna niet correct gebruiken zorgt voor teleurstellingen. Hierdoor worden volgende technologische stapjes negatief benaderd wat zonde is van de kansen die het kan bieden. Dus blok en plan genoeg tijd vooruit in je drukke agenda en zorg dat je terugkerend tijd vrij maakt om je bewustwording actueel te houden en je ICT-plan verder vorm te geven en uit te voeren. En zorg dat collega’s hetzelfde doen!

Geld

Hoe hoog het bedrag onder aan de streep is voor de ICT-investeringen, is afhankelijk van hoe hoog jij en jouw kantoor de lat willen leggen. Blijf betrokken bij de vormgeving van het ICT-plan van jouw kantoor en zorg dat je dit stapje voor stapje uitvoert. Zo blijft het niet alleen behapbaar, maar ook betaalbaar. En sta hierbij vooral stil bij ieder succes, klein en groot.

Ik vergelijk als afsluiter automatisering graag met een auto. Realiseer je dat je ICT-omgeving geen Ferrari hoeft te zijn. Een Volvo volstaat prima. Deze is veilig, sportief, degelijk. Volvo denkt groots en doet klein. Laat de koppeling langzaam opkomen, geef rustig gas en rem tijdig af, dan werk je een stuk prettiger in jouw ICT-omgeving. Als je je hiervan bewust bent is automatiseren een eitje, zeker voor generatie Y.

Op de hoogte blijven over ICT? Volg op 2 november de workshop tijdens het Jonge Balie Congres of volg onze social media accounts zodat je weet wat er speelt op het gebied van ICT voor de juridische praktijk. www.lexxyn.nl

 


Kan jij je zaak uittekenen?

Mr. Mariska van Zelst-de Wit

In de rechtszaal ontmoet je sceptische blikken van de wederpartij. Ook de rechter lijkt nog niet overtuigd. Of begrijpt de rechter het gewoon niet? Aan je pleitnota en performance ligt het niet. Toch heb je het gevoel dat er iets mist om de rechter te overtuigen. Kon je maar laten zien waar het in deze zaak nu precies om draait…! En dat is dus precies wat je volgens mij moet doen.

Maar hoe doe je dat? Hoe maak je een visuele vertaalslag om complexe en abstracte juridische informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken? En waarom werkt een beeld zo goed om een boodschap over te brengen?

Om te beginnen met het laatste; informatie is makkelijker en sneller te begrijpen en te onthouden als die wordt verwoord én verbeeld. Dit heet het Picture Superiority Effect. Dit is het effect waar je als advocaat naar op zoek bent als je een pleidooi houdt, want het zorgt ervoor dat jouw standpunt voor minstens 65% blijft hangen. Dat is  slechts 10% zijn als je old school zou pleiten. Mensen onthouden namelijk maar 10% van de informatie die ze lezen of horen. Voeg je beeld toe, dan wordt die informatie bijna 7 keer beter onthouden. Visualiseren maakt juridische informatie makkelijker en sneller te begrijpen en te onthouden.

In een voortdurend verder juridiserende samenleving waarin het recht alleen maar complexer lijkt te worden, wordt van juristen steeds vaker gevraagd informatie gebruiksvriendelijk te maken. De kunst is de perfecte balans te vinden tussen juridische zorgvuldigheid en toegankelijkheid. Visualiseren helpt daarbij.

Een goede visual creëert interactie, maakt informatie levendig en geeft duidelijkheid. Daarom werken infographics en animaties zo goed. Iedereen heeft letterlijk hetzelfde beeld bij de feitelijke situatie en de juridische vraag. Daardoor is iedereen betrokken bij wat er wordt besproken. Dat geldt zowel binnen als buiten de rechtszaal. Het goede nieuws is dat de meeste rechtszalen in Nederland goed zijn uitgerust om je uit te kunnen leven met beeldmateriaal.

Dus, terwijl anderen ploeteren op hun perfect uitgeschreven pleitnota en bijbehorende performance, kies jij er een volgende keer voor om tekst én beeld in te zetten?

Mr. Mariska van Zelst-de Wit

Juridisch Visual Consultant bij Getting the picture

Getting the picture maakt complexe en abstracte informatie visueel en concreet. www.gtp.nl.

 


U bent al gehackt. Of u weet nog niet dat u gehackt bent.

Robin Verhoog

Digitalisering heeft in de advocatuur grote stappen voorwaarts genomen. Nu het KEI-project dit jaar uit de startblokken is gekomen voor asiel- en bewaringszaken en (vanaf 1 september) voor vrijwel alle zaken bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland zal de advocatuur zich opmaken voor volledige digitalisering van de rechtspraak de komende jaren. Juist door deze digitalisering neemt de afhankelijkheid van goede ‘cybersecurity’ sterk toe.

U bent al gehackt. Of u weet nog niet dat u gehackt bent. Dat is vaak de boodschap die een spreker over cybersecurity probeert over te brengen op het publiek op de seminars die ik de afgelopen tijd bezocht. Wat impliceert deze boodschap eigenlijk? Een scenario waar niemand zijn (persoons)-gegevens meer veilig zijn en het een kwestie van tijd is voordat u zelf gehackt zal gaan worden en dat u er niets tegen kan doen.

Cybersecurity is gelukkig een steeds belangrijker en actueler thema aan het worden. Digitale weerbaarheid en voldoende awareness van digitale risico’s is van essentieel belang voor organisaties en individuen. Met de start van de handhaving op Europees niveau van de GDPR/AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in zicht per 25 mei 2018 zie ik organisaties voor complexe vraagstukken staan.

De GDPR/AVG vraagt organisaties die persoonsgegevens verwerken om technische- en organisatorische maatregelen te treffen om het risico op een datalek aantoonbaar te verminderen. Ik zie dat organisaties maatregelen treffen en investeren in cybersecurity om het risico op een datalek sterk te verminderen. Ik zie meer awareness van digitale risico’s mede door educatie ontstaan bij de eindgebruikers van mijn opdrachtgevers. Dat zijn goede ontwikkelingen.

Sommige leveranciers beweren dat zij met kostbare- en ingewikkelde ICT-oplossingen volledige veiligheid kunnen garanderen van de persoonsgegevens die u verwerkt. Ik bekijk deze oplossingen objectief en ik geloof niet in degelijke oplossingen. Een ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Dit geldt ook voor uw cybersecurity. Om terug te komen op het geschetste doemscenario van de spreker: u kunt wel degelijk passende maatregelen nemen om risico’s op een datalek sterk te verminderen. Ik denk dat digitalisering- en cybersecurity een continue (verbeter)-cyclus moet zijn bij iedere organisatie en/of individu. Zelfs kleine aanpassingen die geen weinig tot geen effort kosten, kunnen een wereld van verschil maken binnen de cybersecurity-wereld.