Kan jij je zaak uittekenen? – Mr. Mariska van Zelst-de Wit

In de rechtszaal ontmoet je sceptische blikken van de wederpartij. Ook de rechter lijkt nog niet overtuigd. Of begrijpt de rechter het gewoon niet? Aan je pleitnota en performance ligt het niet. Toch heb je het gevoel dat er iets mist om de rechter te overtuigen. Kon je maar laten zien waar het in deze zaak nu precies om draait…! En dat is dus precies wat je volgens mij moet doen.

Maar hoe doe je dat? Hoe maak je een visuele vertaalslag om complexe en abstracte juridische informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken? En waarom werkt een beeld zo goed om een boodschap over te brengen?

Om te beginnen met het laatste; informatie is makkelijker en sneller te begrijpen en te onthouden als die wordt verwoord én verbeeld. Dit heet het Picture Superiority Effect. Dit is het effect waar je als advocaat naar op zoek bent als je een pleidooi houdt, want het zorgt ervoor dat jouw standpunt voor minstens 65% blijft hangen. Dat is  slechts 10% zijn als je old school zou pleiten. Mensen onthouden namelijk maar 10% van de informatie die ze lezen of horen. Voeg je beeld toe, dan wordt die informatie bijna 7 keer beter onthouden. Visualiseren maakt juridische informatie makkelijker en sneller te begrijpen en te onthouden.

In een voortdurend verder juridiserende samenleving waarin het recht alleen maar complexer lijkt te worden, wordt van juristen steeds vaker gevraagd informatie gebruiksvriendelijk te maken. De kunst is de perfecte balans te vinden tussen juridische zorgvuldigheid en toegankelijkheid. Visualiseren helpt daarbij.

Een goede visual creëert interactie, maakt informatie levendig en geeft duidelijkheid. Daarom werken infographics en animaties zo goed. Iedereen heeft letterlijk hetzelfde beeld bij de feitelijke situatie en de juridische vraag. Daardoor is iedereen betrokken bij wat er wordt besproken. Dat geldt zowel binnen als buiten de rechtszaal. Het goede nieuws is dat de meeste rechtszalen in Nederland goed zijn uitgerust om je uit te kunnen leven met beeldmateriaal.

Dus, terwijl anderen ploeteren op hun perfect uitgeschreven pleitnota en bijbehorende performance, kies jij er een volgende keer voor om tekst én beeld in te zetten?

Mr. Mariska van Zelst-de Wit

Juridisch Visual Consultant bij Getting the picture

Getting the picture maakt complexe en abstracte informatie visueel en concreet. www.gtp.nl.

 

 


 

U bent al gehackt. Of u weet nog niet dat u gehackt bent. – Robin Verhoog

Digitalisering heeft in de advocatuur grote stappen voorwaarts genomen. Nu het KEI-project dit jaar uit de startblokken is gekomen voor asiel- en bewaringszaken en (vanaf 1 september) voor vrijwel alle zaken bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland zal de advocatuur zich opmaken voor volledige digitalisering van de rechtspraak de komende jaren. Juist door deze digitalisering neemt de afhankelijkheid van goede ‘cybersecurity’ sterk toe.

U bent al gehackt. Of u weet nog niet dat u gehackt bent. Dat is vaak de boodschap die een spreker over cybersecurity probeert over te brengen op het publiek op de seminars die ik de afgelopen tijd bezocht. Wat impliceert deze boodschap eigenlijk? Een scenario waar niemand zijn (persoons)-gegevens meer veilig zijn en het een kwestie van tijd is voordat u zelf gehackt zal gaan worden en dat u er niets tegen kan doen.

Cybersecurity is gelukkig een steeds belangrijker en actueler thema aan het worden. Digitale weerbaarheid en voldoende awareness van digitale risico’s is van essentieel belang voor organisaties en individuen. Met de start van de handhaving op Europees niveau van de GDPR/AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in zicht per 25 mei 2018 zie ik organisaties voor complexe vraagstukken staan.

De GDPR/AVG vraagt organisaties die persoonsgegevens verwerken om technische- en organisatorische maatregelen te treffen om het risico op een datalek aantoonbaar te verminderen. Ik zie dat organisaties maatregelen treffen en investeren in cybersecurity om het risico op een datalek sterk te verminderen. Ik zie meer awareness van digitale risico’s mede door educatie ontstaan bij de eindgebruikers van mijn opdrachtgevers. Dat zijn goede ontwikkelingen.

Sommige leveranciers beweren dat zij met kostbare- en ingewikkelde ICT-oplossingen volledige veiligheid kunnen garanderen van de persoonsgegevens die u verwerkt. Ik bekijk deze oplossingen objectief en ik geloof niet in degelijke oplossingen. Een ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Dit geldt ook voor uw cybersecurity. Om terug te komen op het geschetste doemscenario van de spreker: u kunt wel degelijk passende maatregelen nemen om risico’s op een datalek sterk te verminderen. Ik denk dat digitalisering- en cybersecurity een continue (verbeter)-cyclus moet zijn bij iedere organisatie en/of individu. Zelfs kleine aanpassingen die geen weinig tot geen effort kosten, kunnen een wereld van verschil maken binnen de cybersecurity-wereld.