Lezingen

 


 

VERLEDEN

“De advocatuur in het Romeinse Rijk”

(Em. prof. mr.) Willem Zwalve – donderdag 1 november

Willem Zwalve is Emeritus hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht bij de Universiteit Leiden en Emeritus hoogleraar Anglo-Amerikaans Vermogensrecht aan de Radboud Universiteit. In 1981 promoveerde Willem Zwalve aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1987 werd benoemd tot hoogleraar Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid. In 1993 werd Willen Zwalve tot hoogleraar benoemd in Leiden.

Tijdens de eerste lezing van het Jonge Balie Congres 2018 zal professor Zwalve ons meenemen naar het verre verleden: het ontstaan van het beroep van advocaat. In een deels anekdotische vertelling neemt hij deelnemers aan het congres mee in het leven van een advocaat in het oude Romeinse Rijk.

 

 


 

VERRE TOEKOMST

“Technologie van de verre toekomst”

(Drs. Ing.) Gerard Smit – donderdag 1 november

Gerard Smit is Chief Technology Officer van IBM Benelux, IBM Distinguished Engineer, kernlid van het wereldwijd erkende IBM Academy of Technology Leadership Team, Reverse Historicus ( Futurist ) én gepassioneerde Technologie & Innovatie leider. Hij daagt anderen regelmatig uit om meer vanuit innovatief perspectief over complexe zaken en technische kwesties na te denken. Op deze manier enthousiasmeert hij anderen om vraagstukken vanuit deze methodiek te benaderen en te omarmen.

Tijdens het congres zullen we deze kant van Gerard ook zien. Hij zal ons laten kennismaken met de mogelijkheden die ‘Artificial Intelligence’ en ‘quantum computing’ biedt en zal gaan bieden. Aan de hand van demonstraties en futuristische toepassingen werpt hij samen met de deelnemers een futuristische blik op ons beroep.

Naast zijn interne verantwoordelijkheden is Gerard ook Lid van de ICT Innovatieplatform Adviesraad, Lid van de VNO – NCW Innovatie en Technologie Commissie en lid van de Raad van Bestuur van het Nederland Study Center for Technology (STT ). Daarnaast is hij gastdocent op hoge scholen en universiteiten, (co)schrijver van boeken, blogs en artikelen.

 


HEDEN

“Geluk in de advocatuur”

(Prof. dr.) Ap Dijksterhuis – donderdag 1 november

Ap Dijksterhuis is een van de meest invloedrijke psychologen van Nederland. Hij is hoogleraar, ondernemer, spreker en schrijver. Met inzichten uit de wetenschappelijke psychologie probeert hij de wereld te verbeteren door gedrag te veranderen en door menselijk geluk te bevorderen. Hij startte onder andere een bedrijf om ervoor te zorgen dat geluk een centralere rol in werk, onderwijs en zorg krijgt.

Dijksterhuis schreef daarnaast verschillende boeken waaronder ‘Het slimme onbewuste’ (2007; meer dan 100.000 exemplaren verkocht, genomineerd voor de Eureka prijs) en ‘Op naar geluk’ (2015). Dit najaar brengt hij een nieuw boek waarin hij zich afvraagt of geld gelukkig maakt (‘Maakt geld gelukkig?’). HP/De Tijd riep hem een aantal jaren geleden uit tot een van de 100 meest invloedrijke Nederlanders.

 


NABIJE TOEKOMST

“Legal tech”

(Mr.) Katja van Kranenburg en (ing.) Olivier Rikken – donderdag 1 november

Na de eerste drie lezingen van vandaag hebben wij reeds een blik geworpen op het verleden, heden en de verre toekomst. Maar wat staat de advocatuur binnenkort al te wachten? Welke (technologische) veranderingen staan voor de deur en hebben dus impact op het recht en de advocatuur van morgen?In dat kader: weet jij wat blockchain precies is? Of een smart contract? Wat zijn de (juridische) implicaties van deze nieuwe technologie? En welke mogelijkheden biedt dit jou als advocaat?
Katja van Kranenburg (partner en sectorhoofd van de TMC groep bij CMS) en Olivier Rikken (director Blockchain & Smart Contracts bij Axveco) praten je helemaal bij! Beiden zijn verbonden aan de Dutch Blockchain Coalition, een publiek-privaat initiatief dat de grootschalige uitrol van blockchaintechnologie in Nederland bevorderen.

 

 


 

De Speld LIVE

Arthur Umbgrove en Michiel Eijsbouts – vrijdag 2 november


De Speld LIVE is dé nieuwsshow van monumentale proporties. Uniek in eenvoud en toch meedogenloos complex. Nooit voelde de wereld van de advocatuur zo waarachtig, subliem en memorabel als in deze fenomenale show. Het uitverkoren publiek tuurt met een frisse blik naar de de advocatuur. De Speld LIVE is de universele en particuliere oplossing voor alle problemen.

Voor de Jonge Balie speelt De Speld LIVE met Arthur Umbgrove en Michiel Eijsbouts.

 

 

 


 

Retorica

(Em. prof. mr.) Eugène Sutorius – vrijdag 2 november


Eugene Sutorius (1946) studeerde rechten in Leiden, was 15 jaar advocaat, 15 jaar rechter en 15 jaar hoogleraar in de juridische faculteit van de UVA te Amsterdam. Daarnaast doceert Sutorius het vak Retorica o.a. aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA en de Universiteit van Nederland. In de jaren tachtig en negentig werd hij ook bekend als gespecialiseerd advocaat in de medische c.q. zorgsector die artsen verdedigde die strafrechtelijk werden vervolgd omdat zij euthanasie hadden verricht. In de maatschappelijke discussie over euthanasie heeft hij een belangrijke rol gespeeld. In 2015 heeft Sutorius – tezamen met 50 studenten uit alle faculteiten van VU en UVA – het initiatief genomen tot oprichting van de Bildung-academie in Amsterdam. Sutorius is zelf een van de leer- en gastmeesters aan de Bildungacademie.

Sutorius wordt ook wel één van de mooist sprekende hoogleraren van Nederland genoemd en zal ons tijdens het congres dan ook meenemen in de wereld van de Retorica.