OPLEIDINGSPUNTEN VOOR ADVOCAAT-STAGIAIRES

Advocaat-stagiaires kunnen plaatselijke opleidingspunten behalen door deel te nemen aan het SJBN Jonge Balie Congres 2018.

Als je als advocaat-stagiaire deelneemt aan één of meer dagdelen van het SJBN Jonge Balie Congres 2018, dan kun je opleidingspunten ontvangen. Hoeveel punten je ontvangt voor deelname verschilt echter per arrondissement. In sommige arrondissementen worden géén punten toegekend voor deelname aan het Congres. Hieronder vind je meer informatie.

Het dagprogramma van het SJBN Jonge Balie Congres op donderdag 1 november 2018 bestaat uit twee dagdelen, te weten een ochtendprogramma en een middagprogramma, waarbinnen enkele lezingen en workshops worden gehouden. Het dagprogramma op vrijdag 2 november 2018 bestaat uit één inhoudelijk deel.

 

‘Nieuwe’ beroepsopleiding (beëdiging op of na 1 maart 2013)

De naar ieder arrondissement te onderscheiden regels voor toekenning van de opleidingspunten zijn (onder voorbehoud van wijzigingen door de Raad van een lokale Orde nadien):

Arrondissement Aantal dagdelen Aantal punten
Amsterdam (Amsterdam) Minimaal 2 dagdelen 2 punten (eenmalig per stageperiode)
Den Haag (Den Haag, Gouda, Leiden) Minimaal 2 dagdelen 1 punt (maximaal tweemaal per stageperiode)
Limburg (Maastricht, Roermond)* Geen punten
Midden-Nederland (Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht) Minimaal 2 dagdelen 1 punt (eenmalig per stageperiode)
Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad) Geen punten
Den Bosch (Eindhoven, Den Bosch) Geen punten
Gelderland (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Zutphen) 1 punt per dagdeel, maximaal 2 punten
Overijssel (Almelo, Enschede, Zwolle) Geen punten
Rotterdam (Dordrecht, Rotterdam) Minimaal 1 dagdeel 1 punt per dagdeel, maximaal 2 punten
Breda Middelburg (Bergen op Zoom, Breda, Middelburg, Tilburg) Geen punten
Noord-Nederland (Groningen, Leeuwarden, Assen) Eenmalig 2 punten voor het bijwonen van het Jonge Balie Congres.

 

*Neem je deel aan het Congres, behoor je tot het arrondissement Limburg en heb je vragen over de puntentoekenning? Neem dan contact op met de plaatselijke Raad van de Orde Limburg voor meer informatie.

 

‘Oude’ beroepsopleiding (beëdiging vóór 1 maart 2013)

De naar ieder arrondissement te onderscheiden regels voor toekenning van de opleidingspunten zijn (onder voorbehoud van wijzigingen door de Raad van een lokale Orde nadien):

Arrondissement Aantal dagdelen Aantal punten
Amsterdam (Amsterdam) Minimaal 2 dagdelen 2 punten (eenmalig per stageperiode)
Den Haag (Den Haag, Gouda, Leiden) Minimaal 2 dagdelen 1 punt (maximaal tweemaal per stageperiode)
Limburg (Maastricht, Roermond)* Volledig congres (3 dagdelen) 2 punten
Midden-Nederland (Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht) Minimaal 2 dagdelen 1 punt (eenmalig per stageperiode)
Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad) Minimaal 1 dagdeel 1 punt (eenmalig per stageperiode)
Den Bosch (Eindhoven, Den Bosch) Volledig congres (3 dagdelen) 2 punten
Gelderland (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Zutphen) 1 punt per dagdeel, maximaal 2 punten
Overijssel (Almelo, Enschede, Zwolle) Volledig Congres (3 dagdelen) 2 punten (eenmalig per stageperiode)
Rotterdam (Dordrecht, Rotterdam) Minimaal 1 dagdeel 1 punt per dagdeel, maximaal 2 punten
Breda Middelburg (Bergen op Zoom, Breda, Middelburg, Tilburg) Geheel bijwonen dag 1 (2 dagdelen) 2 punten (eenmalig per stageperiode)
Noord-Nederland (Groningen, Leeuwarden, Assen) Eenmalig 2 punten voor het bijwonen van het Jonge Balie Congres.

 

*Heb je eerder deelgenomen aan het Congres en daarvoor punten ontvangen? Neem dan contact op met de plaatselijke Raad van Toezicht (Limburg) om na te gaan of hiervoor opnieuw punten kunnen worden toegekend.

 

Registratie aanwezigheid

Tijdens het congres kan een deelnemer opleidingspunten ontvangen door zich te registeren. Alle deelnemers zullen een digitaal ticket ontvangen, waarmee zij zich tijdens het evenement kunnen aanmelden. De registratie van de aanwezigheid geschiedt door het scannen van de toegangsbewijzen tijdens de diverse dagdelen. De aanwezigheid van de deelnemers wordt verwerkt in registratielijsten die ter beschikking worden gesteld aan de Raad van de lokale Ordes. De Raad van jouw lokale Orde draagt zorg voor de puntentoekenning. De Stichting Jonge Balie Nederland verstrekt aldus geen bewijs van deelname.

 

PUNTEN VOOR ADVOCAAT-MEDEWERKERS

Op grond van hoofdstuk 4 van de Regeling op de advocatuur kunnen advocaten met het volgen van onderwijs bij een al dan niet door de Algemene Raad erkende onderwijsinstelling opleidingspunten behalen die kunnen worden opgevoerd in het kader van de jaarlijkse controle. Met het volgen van onderwijs gedurende één uur kan één punt worden behaald.

 

De Stichting Jonge Balie Nederland is door de Algemene Raad niet als opleidingsinstelling erkend. Als je als advocaat-medewerker een cursus/lezing/workshop volgt tijdens het SJBN Jonge Balie Congres hoef je bij de Nederlandse Orde van Advocaten echter geen verzoek in te dienen om de punten toegekend te krijgen. De Orde gaat ervan uit dat een advocaat zelf kan beoordelen of een cursus bijdraagt aan de vakbekwaamheid en mee kan tellen voor het onderhoud van de vakbekwaamheid.

Arrondissement Aantal dagdelen Aantal  punten
Allen Per onderwijsuur 1 punt