Diederik Jekel

Diederik Jekel is een wetenschapsjournalist. Zijn doel is om wetenschap begrijpelijk te maken en hij wil laten zien dat de wetenschap interessant en noodzakelijk is. Volgens Jekel is de wetenschap namelijk overal om ons heen, het is diep verweven met alle facetten van ons bestaan en daarmee dichterbij dan ooit. Om de resultaten uit de wetenschap een goede plaats in de maatschappij te geven, dienen wij deze makkelijk en behapbaar over te brengen. Hij zal hier de nodige handvatten voor geven tijdens het Jonge Balie Congres.