Spreker 1: Melanie Sauerland (Psychologie)

Melanie Sauerland is hoofddocent en (rechts)psycholoog aan de Universiteit van Maastricht. Ze is gespecialiseerd in de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en factoren die deze beïnvloeden. Haar onderzoek heeft geleid tot een novum – en uiteindelijke vrijspraak – in de ‘Pettense campingmoordzaak’ uit 1994. Op basis van haar bevindingen kwamen de Hoge Raad en het Gerechtshof Den Haag tot de conclusie dat de door de verdachte afgelegde verklaringen vals en niet betrouwbaar waren. Het is niet eerder voorgekomen dat er een novum werd aangenomen op basis van een rapport van een (rechts) psycholoog.

Tijdens het congres zal Sauerland ons meenemen in de (on)betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.

Spreker 2: Ariejan Korteweg (Politicologie)

De rechtszaal, voor de meeste advocaten een plek om voor een laatste keer te kijken of een geschil minnelijk kan worden opgelost of om een laatste keer de argumenten van jouw cliënt naar voor te brengen. Maar binnen de lobby ook steeds vaker een instrument dat bewust wordt ingezet.

Ariejan Korteweg, een van de schrijvers van Lobbyland, zal ons wegwijs maken binnen de lobbywereld en stilstaan bij de vragen wij in onze praktijk mee kunnen nemen uit Lobbyland maar ook hoe onze wereld een rol speelt in de lobby.

Spreker 3: Charlotte Perquin-Deelen (Filosofie)

Charlotte Perquin-Deelen is cognitiefilosoof en advocaat. In 2020 rondde zij haar promotieonderzoek af, waarin ze een multidisciplinair onderzoek uitvoerde naar (de juridische en filosofische aspecten van) biases in de boardroom en in de raadkamer. Haar proefschrift, getiteld “Biases in de boardroom en de raadkamer: een juridische en filosofische analyse van bestuurlijke taken en de rechterlijke beoordeling (…)”, werpt een blik op de mentale misleiding en vooroordelen waarmee eenieder dagelijks te maken heeft, maar waarvan slechts enkelen zich bewust zijn. Het is belangrijk om kennis te hebben van deze biases, niet alleen om onze eigen horizon te verbreden, maar ook om ons bewust te zijn van het feit dat deze biases ook een rol spelen binnen de rechterlijke macht en dus directe invloed (kunnen) hebben op de uitkomst van een procedure.

Als advocaat gespecialiseerd in governancevraagstukken binnen het semipublieke domein past Charlotte eveneens haar verworven kennis in de (cognitieve) filosofie toe. Charlotte is dus bij uitstek geschikt om uiteen te zetten welke lering wij als advocaat kunnen trekken uit de (cognitieve) filosofie en hoe wij kunnen behoeden dat de biases onze besluitvorming (ongewenst) beïnvloeden.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spreker 4: Demissionair minister Franc Weerwind (Demissionair minister voor Rechtsbescherming)      

Steeds duidelijker wordt de problematiek met betrekking tot de sociale advocatuur. Advocatenkantoren lopen over van het werk zonder daar echt iets mee te verdienen terwijl zij wel eenieder willen helpen.

Tijdens het congres zal de minister van Rechtsbescherming even stilstaan bij deze problematiek en brainstormen over hoe de sociale advocatuur het beste kan worden ingericht.

Spreker 5: Diederik Gommers (Arts)

Professor Diederik Gommers is een vooraanstaand intensive care-specialist en verwierf brede bekendheid bij het Nederlandse publiek vanwege zijn leiderschap binnen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gedurende een periode waarin een zeer groot deel van alle ziekenhuisbedden bezet waren door het destijds nog grotendeels onbekende Covid-virus.

Van de een op de andere dag stond Diederik Gommers als arts ineens het Nederlandse volk te woord. Als lid van het Outbreak Management Team werd van hem verwacht dat hij het kabinet van deskundig advies voorzag bij de aanpak van de pandemie. Hoe is professor en arts Diederik Gommers omgegaan met deze situatie die buiten zijn expertise valt? Tijdens zijn lezing zal Diederik Gommers toelichten hoe je in crisissituaties wendbaar blijft, je hoofd koel houdt en tijdens deze situaties tot de beste adviezen kan komen.

Spreker 6: Robby Roks (Criminologie)

Ontmoet dr. Robby Roks: een vooraanstaand universitair docent Criminologie aan de Erasmus Universiteit en een autoriteit op het gebied van gangs (bendes), straatcultuur en etnografisch onderzoek. Met zijn diepgaande kennis en ervaring heeft hij de complexe wereld van de georganiseerde criminaliteit in Nederland blootgelegd.

Robby’s wetenschappelijke benadering en objectiviteit hebben hem in staat gesteld om afstand te bewaren en onbevooroordeelde conclusies te trekken. Door zijn expertise en betrokkenheid heeft Robby een brug geslagen tussen de academische wereld en de maatschappij.

Als spreker zal Robby Roks een nieuw licht werpen op de complexiteit van het rechtssysteem en de maatschappij als geheel. Door zijn onderzoek begrijpen we beter waarom mensen bepaalde keuzes maken en welke factoren hen beïnvloeden. Deze kennis stelt advocaten in staat om een bredere context te begrijpen bij het behandelen van strafzaken en om effectievere strategieën te ontwikkelen. Robby Roks’ presentatie zal advocaten inspireren om verder te kijken dan juridische aspecten en om een holistische benadering te omarmen. Het is een uitnodiging om de mens achter de crimineel te zien en de sociale en psychologische factoren in overweging te nemen bij het streven naar rechtvaardigheid.

Spreker 7: Eugène Sutorius (Retorica)

Prof. dr. Eugène Sutorius was advocaat, rechter en hoogleraar Strafrecht in Amsterdam en is fulltime redenaar. Hij wordt ook wel aangeduid als een van de meest welsprekende hoogleraren van Nederland genoemd.

Als advocaat was hij betrokken bij het allereerste euthanasie-arrest van Nederland, waarin de Hoge Raad voor het eerst een arts die euthanasie had gepleegd, vrijsprak. Sutorius’ lezing zal in het teken staan van de retorica, iets waar hij zeer inspirerend over kan vertellen. Hij zal de rol van de advocaat bespreken in de huidige rechtstaat. Wat was van oudsher zijn rol en toegevoegde waarde en wat die vandaag de dag? Voldoet de huidige advocaat nog aan de eisen die de rechtstaat stelt? Vanuit zijn ervaring als advocaat en rechter kan Sutorius deze vragen vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Klik hier voor meer informatie over het programma

Klik hier voor meer informatie over de artiesten