Evert Jan Henrichs – Democratie & Rechtsstaat

 

Evert Jan Henrichs is sinds 1 april 2018 deken van de Amsterdamse orde van advocaten. Hij werd in 1983 beëdigd als advocaat en voorafgaand aan het dekenaat heeft hij 35 jaar als advocaat praktijk gevoerd bij De Brauw Blackstone Westbroek (en een van de in fusiepartijen, Blackstone Rueb en Van Boeschoten).

Evert Jan zal op het congres spreken over Democratie & Rechtsstaat

 

Sjors van der Hoeven- Vrijheid van meningsuiting (online/offline)

 

Sjors van der Hoeven is advocaat bij LAWFOX; een jong nichekantoor (gemiddelde leeftijd 30 jaar) dat zich richt op “de wet van het internet”. LAWFOX heeft een ICT/IP procespraktijk, waar advocaten optreden in civiele geschillen die betrekking hebben op bijvoorbeeld e-commerce, (de rol van) internet service providers, (problemen bij) softwareontwikkeling, domeinnamen, en soft-IP, en waar wordt geadviseerd over nieuwe technologieën, zoals blockchain.

Sjors bespreekt in vogelvlucht, aan de hand van een aantal actuele zaken, hoe vrijheid van meningsuiting in offline, maar ook juist steeds meer in online context, ons in de rechtspraktijk iedere dag voor uitdagingen stelt.

 

Jacqueline Cramer – Recht op een schone wereld: Verleden, heden en toekomst

 

Professor Jacqueline Cramer is biologe, omdat ze met die kennis wilde gaan bijdragen aan een schoon milieu. Ze doceerde vanaf 1976 aan de Universiteit van Amsterdam Wetenschap en Samenleving en promoveerde op het proefschrift Mission-orientation in Ecology’ in het vakgebied wetenschapsfilosofie en – sociologie. Eind jaren 80 verschoof haar interesse naar milieumanagement in bedrijven. Ze ging werken bij TNO en werd daarnaast vanaf 1990 hoogleraar. Sindsdien heeft ze zich vooral beziggehouden met veranderingsprocessen richting duurzaamheid binnen bedrijven, tussen bedrijven in productketens en op lokaal niveau, in steden en regio’s. Vanaf 1999 werkte ze vanuit haar eigen adviesbureau aan het in de praktijk brengen van duurzaamheid.

Haar rijke ervaringen legde ze ook wetenschappelijk vast in zo’n 30 boeken, 100 academische publicaties en 300 vakpublicaties. Naast haar professionele werk is ze altijd actief geweest in een breed spectrum van meer dan 100 nevenfuncties, variërend van voorzitter van de Vereniging Milieudefensie in begin jaren 80 tot kroonlid bij de Sociaal Economische Raad en lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht van diverse bedrijven en instellingen. Van 2007- 2010 was zij Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet Balkenende IV. Momenteel is Jacqueline Cramer emeritus hoogleraar duurzaam innoveren en nog steeds actief in allerlei functies. Zij is onder meer voorzitter van het Betonakkoord en lid van de Amsterdam Economic Board waar zij het programma Circulaire Economie leidt.

Haar lezing ‘Recht op een schone wereld: Verleden, heden en toekomst’ gaat over de vraag waarom we er niet in geslaagd zijn om de grote milieuproblemen van vandaag eerder aan te pakken. En wat we moeten doen opdat het in de toekomst wel lukt. Daarbij zal ook ingegaan worden op de veranderde rol van overheid, bedrijfsleven, Ngo’s en burgers in het oplossen van milieuproblemen.

 

Aleid Wolfsen – Vrijheid, Veiligheid & Privacy

 

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eerder was hij al verbonden aan de AP als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming tot voorzitter van de AP heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vicepresident van de rechtbank Haarlem.

Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht. Wolfsen was van 1979 tot 1994 in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie

Aleid Wolfsen zal tijdens lezing ingaan op de AVG en het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook zal hij – vanuit privacyperspectief – zijn licht laten schijnen over de schijnbare tegenstelling tussen vrijheid en veiligheid. Aan de hand van actuele onderwerpen en de betrokkenheid van de AP daarbij, krijgt de AVG nadere duiding.

 

Mirjam de Blécourt – Vrijheid & Veiligheid op de werkvloer (diversiteit & inclusiviteit)

 

Mirjam de Blécourt is een toonaangevende arbeidsrechtadvocaat, partner bij Baker McKenzie Amsterdam en Eerste Kamerlid. Zij is vier maal verkozen tot beste arbeidsrechtadvocaat van Europa. Mirjam is bedenker en grondlegger van een collectief ontslagsysteem – Methode de Blécourt -, wat een manier van reorganiseren is. Bij massaontslagen zit zij steevast aan de onderhandelingstafel. Mirjam is ondernemend, zit in diverse besturen en adviescommissies en zet zich al jaren in voor diversiteit en gelijke behandeling van vrouwen. Mirjam is getrouwd en moeder van twee zoons.

In de lezing zal Mirjam de Blécourt ingaan op het juridisch kader inzake het creëren en waarborgen van een vrije en veilige werkomgeving, alsmede het belang van een actief beleid inzake diversiteit en inclusie. Daarnaast zal zij praktische tips geven voor werkgevers en managers om een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren.

 

Judith van Haersma Buma & Els Boonacker – Interactieve sessie (VOXIUS)

 

Judith van Haersma Buma en Els Boonacker zijn consultant bij VOXIUS, en adviseren vanuit die rol General Counsel van bedrijven, en besturen van advocatenkantoren, over hun strategie, het optimaal inrichten van hun operatie en het ontwikkelen en aansturen van de professionals en teams. 

Tijdens deze interactieve sessie zullen zij met een paar podiumgasten en de zaal van gedachten wisselen over de impact van COVID en thuiswerken op jonge advocaten. Welke dingen hebben stagiaires gemist in hun ontwikkeling en welke lessen hebben kantoren geleerd die naar de toekomst meegenomen kunnen worden? En, ervaren stagiaires de vrijheid en veiligheid om daar op hun kantoor over te spreken?

Judith van Haersma Buma en Els Boonacker zijn consultant bij VOXIUS, en adviseren vanuit die rol General Counsel van bedrijven, en besturen van advocatenkantoren, over hun strategie, het optimaal inrichten van hun operatie en het ontwikkelen en aansturen van de professionals en teams. 

Tijdens deze interactieve sessie zullen zij met een paar podiumgasten en de zaal van gedachten wisselen over de impact van COVID en thuiswerken op jonge advocaten. Welke dingen hebben stagiaires gemist in hun ontwikkeling en welke lessen hebben kantoren geleerd die naar de toekomst meegenomen kunnen worden? En, ervaren stagiaires de vrijheid en veiligheid om daar op hun kantoor over te spreken?