Michael Ruperti – Waarheidsvinding binnen het oorlogsrecht

Michael Ruperti is advocaat te Amsterdam. Na zijn rechtenstudie aan de VU in Amsterdam, begon zijn carrière bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Hij voltooide de officiersopleiding en was van 2000 tot 2007 werkzaam als kapitein op de afdeling Militaire Zaken van het OM. Tussen 2004 en 2005 is Ruperti uitgezonden naar Bosnië.

Sinds 2007 is hij advocaat, thans werkzaam bij Cleerdin & Hamer advocaten als hoofd sectie militair recht. Hij is gespecialiseerd in militaire zaken en heeft door de jaren heen talloze militairen, veteranen en nabestaanden bijgestaan. Hij is een van de weinige advocaten die gespecialiseerd zijn in juridische kwesties met betrekking op de AIVD en de MIVD. Daarnaast is Ruperti mede-oprichter van ‘de Militaire Balie’. Een specialisatievereniging welke door de Orde van Advocaten officieel wordt erkend.

Tijdens het congres zal de bijdrage van Ruperti zien op waarheid binnen het oorlogsrecht. Verschillende partijen zullen in conflictsituaties waarheid op een andere manier interpreteren. Wat is dan waarheid?

Bas Martens & Suzanne Hendrickx – Interne (feiten)onderzoeken door advocaten

Suzanne Hendrickx is advocaat en adviseur van advocatenkantoren en andere dienstverleners op de gebieden kantoororganisatie, Wwft, (financiële) integriteit en compliance. Zij zet de benodigde structuur op en regelt de processen in. Daarnaast is zij docent op deze terreinen voor cursusinstituten, ordes van advocaten, beroepsverenigingen, notarissen, accountants, belastingadviseurs, bedrijven en advocatenkantoren. Suzanne begon haar loopbaan in 2000 als advocaat bij RWV advocaten in Leiden en werkte later als advocaat-stafjurist bij de Haagse Orde van Advocaten.

Bas Martens is advocaat-partner bij Delissen Martens advocaten in Den Haag. Hij is President van de Federatie van Europese Balies, een NGO van 250 lokale ordes van advocaten in Europa. Van 2012-2015 was hij deken van Haagse Orde van Advocaten en voorzitter van het dekenberaad. Hij adviseert advocatenkantoren en andere dienstverleners over hun kantoororganisatie en de Wwft. Hij is docent tuchtrecht, Wwft en risicomanagement.

Suzanne en Bas spreken tijdens het congres over de advocaat als feitenonderzoeker. Mag de advocaat, die onafhankelijk, maar ook partijdig adviseur voor de cliënt is, nog wel optreden als onafhankelijk feitenonderzoeker? De tuchtrechtelijke jurisprudentie is volop in beweging. Gaat de advocatuur dit werk verliezen aan andere beroepsgroepen?

Bart Stapert – Waarheidsvinding binnen het strafrecht

Bart Stapert (1964) is raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Na zijn rechtenstudie in Groningen, verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Tot 2001 werkte hij in de Verenigde Staten als onderzoeker en later als advocaat. Gedurende deze tijd behandelde Stapert ruim 70 doodstrafzaken.

Van 2007 tot 2019 was Stapert werkzaam in de Nederlandse advocatuur. Mensenrechten en het internationaal strafrecht stonden hierin centraal. Stapert werd als adviseur veelvuldig ingeschakeld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wanneer Nederlanders in het buitenland de doodstraf riskeerden.

Tijdens het congres zal Stapert spreken over het belang van correcte waarheidsvinding. Hij zal putten uit zijn ruime ervaring als advocaat in binnen- en buitenland, alsmede uit zijn huidige functie als raadsheer.

De bijdrage van Stapert wordt u aangeboden door Dialogue.

Rutger Mollee – Speak to inspire

In de jaren ’90 was Rutger Mollee zelf één van Nederlands meest gevraagde sprekers. In een paar jaar tijd werd zijn lezing ‘De Kunst van het Loslaten’ meer dan 1.000 keer geboekt. Rutger Mollee is nu sprekerscoach van de top van (zakelijk) Nederland. Als partner bij ‘Speak to Inspire’ coacht hij mensen die voor hun carrière of reputatie belangrijke verhalen moeten vertellen. Zo coacht hij CEO’s, magistraten en TEDx sprekers. Daarbij combineert hij de wereld van het speechschrijven met die van comedy en toneel.

Zijn geheimen deelt hij op 3 november met zijn publiek in de lezing ‘Nothing but the truth”. Rutger zal thema’s behandelen als: (i) Hoe structureer je een onweerstaanbaar verhaal?, (ii) Hoe verras jij je publiek?, (iii) Ken de kracht van Sympathie & Autoriteit?, (iv) De magie van interactie en (v) Wat is het concept “Waarheid” in een speech?

Rutger Mollee is naast presentatiecoach lichaamstaal expert. Met een aantal korte oefeningen zal hij de bezoekers bewust van hun sterktes en zwaktes.

Roel van Duijn – Complottheorieën

Roel van Duijn is een Nederlands politicus en politiek activist. Recent schreef hij het boek ‘Het echte complot: De waarheid achter de wanen’. Op het congres zal hij spreken over complottheorieën die steeds machtiger worden.

Op de vraag wat een complottheorie precies inhoudt, noemt Van Duijn de gedachte dat de aarde plat is. Dit is bij uitstek geen complottheorie. Deze gedachte is namelijk een ‘losse idiotie’, en geen onderdeel van een zogenaamd complot.

Een complottheorie is volgens Van Duijn de verzonnen beschuldiging dat twee of meer partners in het geheim boosaardig samenspannen om een derde kapot te maken of te veroveren.

Voorbeelden hiervan zijn Oekraïense nazi’s die dit land zouden beheersen en samenspannen met de Amerikanen om Rusland in mootjes te hakken. Een ander voorbeeld is dat Het World Economic Forum samenspant met de WHO om een wereldregering te installeren, zodat de gewone mensen slaaf van de elite worden.

Van Duijn heeft alle kennis in huis omtrent de nieuwste complottheorieën. Op het congres zal hij spreken over de gedachte achter complottheorieën en hoe de maatschappij hiermee om kan gaan.

Yvette Linders – Fake News

Yvette Linders (coördinator van het Radboud Kenniscentrum voor Retorica, Peitho, en universitair docent Taal en Communicatie aan de Universiteit Utrecht) houdt zich in haar onderzoek en onderwijs bezig met hoe taal ons gedrag en ons denken beïnvloedt. Fake news en de impact daarvan wordt daarbij een steeds belangrijker onderwerp.

Hoe kan het dat we fake news geloven en soms onbedoeld bijdragen aan het verspreiden ervan? Waarom ziet de een direct dat een bericht nep is, terwijl een ander dat zelfde bericht zonder meer gelooft? En hoe kunnen we fake news herkennen en ons ertegen wapenen? Deze vragen worden beantwoord in de lezing Feiten over Fake News.